Phontech

Jotron gruppen har også specialiseret sig i interne kommunikations systemer (Phontech systemer) til maritime formål som fx ombord på færger og boreplatforme. Produkterne spænder lige fra batteri løse nødtelefoner til PA systemer og telefoncentral systemer.
Til de forskellige centraler fås en mængde forskellige understationer hvilket gør det er muligt, at tilpasse systemet så det opfylder de specifikke behov. Systemerne er baseret på den nyeste teknologi og er alle af en høj kvalitet.

 

Forespørgsler sendes venligst til / Please send inquiries to: info@daniamant.com